Ta pastrojmë Shqipërinë!

Përgjatë periudhës së zbatimit të projektit, mars – maj 2018, IKU është angazhuar në hartimin e planeve të punës si dhe kalendarëve të aktiviteteve për bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Pukë, dakortësuar me kryetarët e bashkive. Gjithashtu, ka bashkëpunuar me zyrtarët e bashkive në organizimin dhe promovimin e aktiviteteve në media lokale, media sociale si dhe ka qenë e pranishme në disa prej aktiviteteve të zbatuara në tre bashkitë e përfshira në projekt.

Kliko për më shumë informacion

November 12, 2021