Zbatimi planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve në Bashkinë Lezhë

Qëllimi i projekt është të mbështesë Bashkinë Lezhë në zbatimin e planit vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve, në mënyrë që të përmirësoj menaxhimin financiar dhe qëndrueshmërinë ekonomike të sektorit. Kliko për më shumë informacion

Read More

Technical Assistance for Integrated Solid Waste Management System for two Selected Municipalities of Albania

The purpose of the project is to support the sustainable development of the country via improved environmental and climate change requirements and management by enabling the government to develop, implement and enforce environmental and climate change legislation to EU standards. Full Project Description

Read More

SUSTAINABLE MUNICIPAL SERVICES II (WASTE MANAGEMENT)”

The focus of this Project is to support selected Kosovo Municipalities (Prishtina, Ferizaj, Mitrovica North and Gjilan) in accordance with their legally assigned mandate in the area of waste management service delivery. Full Project Description

Read More

FINANCING OF ENVIRONMENTAL SERVICIES AFTER THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL REFORM

This project is implemented by the network of organizations “AULEDA”, “Unë, Gruaja”, “Qendra për Zhvillim Komunitar, Sot për të Ardhmen”, “Tjetër Vizion”, “Fondacioni Gjirokastra” and “Urban Research Institute” as leader of the network. Full Project Description

Read More

Plani i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, Bashkia Kukës 2016 – 2020

PLANI I MENAXHIMIT TË INTEGRUAR TË MBETJEVE BASHKIA KUKËS

Read More

Sustainable Municipal Services

The purpose of this consultancy assignment is to assist municipalities and GIZ SMS program to develop and plan the implementation of feasible and concrete solid waste management pilot projects in four cities deriving from SWMP Full Project Description

Read More

Evaluation of gaps in the implementation of the national strategy and national plan on waste management in Albania

Albania is engaged in fulfilling the obligations under the EU Stabilisation and Association Agreement. In the area of environment, regarding waste management, the recent Progress Report of 2014 from the EC, assesses implementation of the national policy as having shortcomings; separated waste collection largely not established and low recycling rates are direct results of it. […]

Read More