Reforma administrative dhe territoriale dhe menaxhimi i mbetjeve: Auditimi i shërbimit në Bashkinë Shkodër

July 3, 2017