“AKULLORE ME SHIJE TË UJIT TË NDOTUR”

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

PËRROI CHEONGGYECHEON

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

“AKULLORE ME SHIJE TË UJIT TË NDOTUR”

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

BUILDING STRUCTURES WITH RECYCLE MATERIALS

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

EARTH – ‘PLANET PLASTIC’

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

NATURE GEM WITHIN THE CITY: WHAT GROWS IN THE BIODIVERSITY-RICH BUKIT NANAS FOREST RESERVE

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

RECYCLING GOALS PROVE TO BE A MOVING TARGET FOR EU MEMBERS

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL ALBANIA 2017, SCAN

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

ENVIRONMENTAL FILM ESTIVAL ALBANIA 2017, KLAN

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

ENVIRONMENTAL FILM
FESTIVAL ALBANIA 2017, RTSH

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

Këndvështrimi alternativ i progresit mjedisor Negociatat e Shqipërisë në BE dhe Kapitulli 27

Raporti i opinionit të organizatave të shoqërisë civile për Kapitullin 27 -Mjedis. Gupimi GREEN 27+ përbërë nga REC Albania, INCA, Qendra EDEN/ EDEN Centre dhe Urban Research Institute, të mbështetura nga 20 organizata të tjera mjedisore në vend, hartuan këtë raport i cili është i pari i këtij lloji në vendin tonë. Ky grupim beson […]

Read More

Albanian CSOs’ in the EU membership negotiation process

It is largely accepted and experienced that the Chapter 27 of the EU membership negotiations is among the most challenging ones, both on achieving standards of the environmental qualities and management and its financial burden. Water and waste management, nature and biodiversity protection and compliance to requirements for public information and participation into decision making […]

Read More

Cult2Routes – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare

Qëllimi kryesor i projektit – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare (Cult2Routes) është përmirësimi i produktit turistik në zonat atraktive, duke përmirësuar infrastrukturën turistike dhe kulturore në bashkitë e Nestramit dhe Tepelenës, dhe duke zhvilluar shtigje malore dhe destinacione kulturore me sinjalistika të përshtatshme, panele informacioni dhe […]

Read More

Knowledge products in framework of Increasing the Capacities of Albania for an Effective Engagement with GCF

In the framework of the implementation of the project “DEVELOPING THE CAPACITIES OF ALBANIA FOR AN EFFECTIVE ENGAGEMENT WITH GCF”, Urban Research Institute has developed two knowledge products. Green Climate Fund Handbook for Albania Economic Incentives for SLM_draft

Read More

Telephone based Survey – Level of inclusion of people with disabilities on the civil protection and disaster risk reduction process

In the framework of 4PLUS project “Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All”, Urban Research Institute (URI) has conducted a Telephone based Survey’, from September to December 2019, to assess the level of inclusion of PWDs on the civil protection and disaster risk reduction processes in the regions (Korça, Vlora, Berat […]

Read More

Integrimi i Shqipërisë ne BE dhe roli i Shoqërisë Civile

Znj. Zana Vokopola, e ftuar ne emisionin Ilva Now per te folur per integrimin e Shqiperise ne BE dhe rolin e shoqerise civile ne kete proces.

Read More

Developing the capacities of Albania for an effective engagement with the Green Climate Fund

What is GCF The Green Climate Fund (GCF) is a new global fund created by the countries, parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), to support the efforts of developing countries to respond to the challenge of climate change. GCF seeks to promote a paradigm shift to low-emission and climate-resilient development, […]

Read More

Fuqizimi i kontributit të sektorit të shoqërisë civile në negociatat për anëtarësimin në BE për Kapitullin 27

Rrugëtimi i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian ka qenë dhe mbetet i gjatë në kohë dhe përpjekje. Ai ka filluar me aplikimin për anëtarësimin në BE në 28 Prill 2009. Dialogu i vazhdueshëm politik dhe ekonomik midis BE-së dhe Shqipërisë ka vazhduar përmes strukturave përkatëse në bazë të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit e cila u […]

Read More

Emisioni URA 22.04.2020 i ftuar Z. Edlir Vokopola

Ne emisionin URA ka qene i ftuar Z. Edlir Vokopola, drejtor i Zhvillimit dhe Programimit prane Institutit te Kerkimeve Urbane per te folur per ceshtjet te lidhur me mjedisin.

Read More

Asistencë teknike për sistemin e menaxhimit të integruar të mbetjeve të ngurta për dy bashki të përzgjedhura të Shqipërisë

Ky projekt pason asistencën e më mëparshme ofruar në kuadër të programeve CARDS dhe IPA në mbështetje të sektorit të mjedisit dhe ndryshimit të klimës në Shqipëri.Në një takim të Komitetit Drejtues të projektit më 31 korrik 2019, dhe mbi bazën e një rishikimi të kujdesshëm të rezultateve të arritura deri më sot dhe ndikimeve […]

Read More

MATRICA E KOMPETENCAVE E VETËQEVERISJES VENDORE

Reforma më e fundit e decentralizimit në vend ka filluar me ligjin 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe me ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; dhe vazhdon më tej me analizën e ligjeve sektoriale në mënyrë që të ndihmojë në harmonizimin e shpërndarjes së autoritetit në të dy nivelet qeverisëse për secilën fushë të […]

Read More

Environmental protection through energy Efficiency public Lighting In Dhoksat village – EYELID

This project will influence addressing the problem by achieving specific objectives through physical observation and a lightweight platform to use. The activities will be delivered by Urban Research Institute in collaboration with the contractor that will be contracted for the installation of the lighting units and the extension of the power supply network

Read More

4PLUS

Dokumenti i BE-së “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Evropë” thekson rritjen e rrezikut të dëmtimit të njerëzve, infrastrukturës dhe mjedisit për shkak të ndryshimit të klimës, dhe tërheqin vëmendjen për nevojën për veprim paraprak dhe reagim në politika e shteteve anëtare. Kliko për më shumë informacion

Read More

PROMOVIMI I PARANDALIMIT TË MBETJEVE DHE RICIKLIMI NË ZONËN NDERKUFITARE – LESS WASTE II

Menaxhimi i duhur i Mbeturinave mbetet një çështje në zonën CB-GR-AL. Janë bërë shumë hapa drejt një Menaxhimi të Integruar të Mbetjeve, por ende ka shumë nevojë për të bërë. Sipas raportit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit me emrin “Menaxhimi i Mbeturinave Komunale”, në Shqipëri kërkohet urgjentisht ngritja e një sistemi të veçantë të grumbullimit […]

Read More

Final Coference

“Enhancement of environmental services delivery through “Trained Observers Raters” – Best practices in 6 municipalities in Albania”.

Read More

Septic systems are a major source of emerging contaminants in drinking water

A recent study on wastewater treatment shows that septic systems in the United States routinely discharge pharmaceuticals, consumer product chemicals, and other potentially hazardous chemicals into the environment. The study, published June 15 in the journal Environmental Science & Technology, is the most comprehensive assessment to date of septic systems as important sources of emerging contaminants, […]

Read More