Aksesi në Ujë dhe Kanalizime në Vendbanimet Informale dhe Zonat Rurale të Pesë Rretheve të Shqipërisë duke përfshirë Sarandën, Gjirokastrën, Lezhën, Pogradecin dhe Vlorën.

Objektivi i projektit është përgatitja e dy studimeve në lidhje me aksesin në ujit dhe kanalizime: njëri në zonat urbane informale të 5 qyteteve Saranda, Gjirokastra, Lezha, Pogradeci, dhe Vlora si dhe tjetri në zonat rurale përreth këtyre qyteteve.

Lexo më shumë

March 11, 2017