Forcimi i rolit të shoqërisë civile në promovimin e principeve të mirëqeverisjes në luftën kundër korrupsionit në sistemin dhe strukturën e qeverisjes lokale

Ky projekt është fokusuar në ngritjen e kapaciteteve të OSHC në 5 qytete (Kamza, Shijak, Çorovodë, Përmet dhe Laç) për të ndërmarrë një rol aktiv në promovimin e principeve të mirëqeverisjes në nivel lokal. Gjithashtu në inkurajimin e OSHC-ve në monitorimin e aktiviteteve të qeverisjes lokale, me qëllim zhdukjen e korrupsionit nëpërmjet proceseve transparente dhe rritjes së influencës në administratën publike, ku korrupsioni në çfarëdo vlere është i pa tolerueshëm.

Lexo më shumë

March 11, 2017