Hartimi i objektivave të OZHM për furnizimin me ujë dhe kanalizimet si dhe treguesit për kushtet lokale në ECA (Gjeorgji, Taxhikistan, Shqipëri)

Gjatë fazës së tranzicionit dhe me ndryshimet politike në fillim të viteve ‘90, sektori i ujit dhe kanalizimeve në Shqipëri kaloi nëpermjet disa reformave problematike që vazhdojnë të kenë nevojë për zgjidhje. Pavaresisht nga përpjekjet e Qeverisë dhe ndihmës së donatorëve, gjendja me ofrimin e ujit të pijshëm dhe shërbimi i kanalizimeve të ujrave të zeza në veçanti në Shqipëri paraqitet në gjendje kritike, pothuajse në kushte të

Lexo më shumë

March 11, 2017