Identifikimi dhe adresimi i çështjeve që lidhen me transferimin dhe menaxhimin e pronave në nivel vendor

February 1, 2022