Koncepti për deponinë e mbeturinave inerte nga ndërtimi dhe prishjet në komunën e Mitrovicës

February 1, 2022