Njohja dhe zbatimi i modeleve kombëtare dhe lokale për advokim dhe lobim

Qëllimi i vizitës: Shkëmbimi i eksperiencave të suksesshme në fushën e qeverisjes vendore,
me fokus në eksperiencat e Institutit të Kërkimeve Urbane për buxhetimin me pjesëmarrje, në
8 qytete të Shqipërisë si dhe për nxitjen përpara të bashkëpunimit ndërkufitar.

Lexo më shumë

March 11, 2017