Plani i Zhvillimit Lokal dhe Vlerësim Monitorimi me Pjesëmarrje në Shqipëri – Punët e Komunitetit, Projekti II

Si pjesë e angazhimit për të rritur kapacitetin e qeverisjes vendore në Shqipëri për t’u përfshirë në zhvillimin e pjesëmarrjes dhe mbështetjes, Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), kontraktoi Institutin Urban dhe partnerët e tij lokalë, në bashkëpunim me stafin e FSHZH, të hartojë një strukturë gjithëpërfshirëse dhe metodologji për Planin e Zhvillimit Lokal (PZHL) dhe Monitorim Vlerësimin me Pjesëmarrje (MVP). Normat kryesore të strukturës së PZHL dhe MVP janë pjesëmarrja në hartim dhe implementim, dhe çka është më e logjikshme, të jetë e realizueshme për të gjithë përfituesit e interesuar.

Lexo më shumë

February 3, 2007