Programi Buxhetor Afatmesëm 2017-2019 Bashkia Shijak

Bashkia e Shijakut synon rritjen e mirëqenies së banorëve të saj nëpërmjet një ekonomie funksionale shërbimesh dhe agroturzimi, bujqësie organike dhe intensive dhe një industrie që ndihmon fuqizimin e biznesit, mbështetur në një infrastrukturë moderne dhe të kompletuar, gjithmonë në harmoni me mjedisin.

March 11, 2017