Projekti i Reduktimit te Korrupsionit nga Shoqëria Civile Shqiptare

Ky projekt ka filluar në janar 2002 , me bashkinë e Elbasanit për të parandaluar dhe zvogëluar mundësitë për korrupsion dhe të krijojë një sistem për të zbuluar dhe për të ndërmarrë veprime korigjuese mbi rastet e korrupsionit në këtë bashki.

Lexo më shumë

January 31, 2022