Riorganizimi i shërbimit të mbledhjes së mbeturinave në qendrën e qytetit dhe lagjen 2 korriku në Mitrovicë

March 11, 2017