Riorganizimi i shërbimit të mbledhjes së mbeturinave në qendrën e qytetit Drenas, Kosovë

March 11, 2017