Riorganizimi i stacionit të transferimit të mbeturinave në komunën Drenas, Kosovë

March 11, 2017