Trajnim për Inventarizimin dhe Transferimin e Pronësisë së Pronave Publike tek Njesitë e Qeverisjes Vendore

Instituti i Kerekimeve Urbane (IKU) dhe Agjensia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike (AITPP), me mbështetjen e Ministrise së Qeverisjes Vendore dhe Decentralizimit (MPVD), zbatuan në bashkëpunim një projekt pilot për inventarizimin dhe transferimin e pronave publike tek Qeveria Vendore. Projekti përfshiu shtatë njësi të qeverisjes vendore të përzgjedhura bazuar në disa kritere, ku me kryesori ishte: Progresi në procesin e regjistrimit të pasurive të filluar nga Zyra e Registrimit te Pronave (ZRP), bazuar në secilin prej ish rretheve.

Lexo më shumë

March 11, 2017