MAPCULT – Kultivimi i Bimëve Medicinale dhe Aromatike si një Alternativë e Qëndrueshme ndaj Kanabisit në Përmet

Ky projekt përmirëson aksesin në zhvillimin socio-ekonomik dhe mbështet mundësi të reja punësimi në komunitetet e rrezikuara nga kultivimi dhe trafikimi i kanabisit, duke mbështetur kultivimin e bimëve aromatike mjekësore në zonën e Përmetit, si një alternativë e qëndrueshme ekonomikisht ndaj kultivimit të kanabisit. Fletë informuese

Read More

4ALL – Turizëm i Aksesueshëm për të Gjithë

Qëllimi kryesor i këtij projekti është të përmirësojë aksesueshmërinë e natyrës dhe trashëgimisë kulturore në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi, si dhe të mbledhë dhe promovojë informacion të saktë për turistët e moshuar, turistët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. Meqenëse aksesueshmëria është e lidhur drejtpërdrejt me qëndrueshmërinë, projekti do të ndihmojë gjithashtu në përmirësimin […]

Read More

Biodrini – Rritja e Biodiversitetit në Basenin e Lumit Drin nëpërmjet Menaxhimit të Integruar të Basenit Ujëndarës

Ky projekt është pjesë e Programit Ndërkufitar Shqipëri-Kosovë IPA II. Objektivi i përgjithshëm është mbrojtja e mjedisit dhe përmirësimi i biodiversitetit përgjatë pellgut të lumit Drin. Aksioni do të zbatohet në bashkitë Kukës, Has dhe Tropojë në Shqipëri dhe në bashkinë e Rahovecit në Kosovë. Burimet mjedisore dhe biodiversiteti i kësaj zone nuk kanë marrë […]

Read More

Climate Bridges – Forcimi i Mbrojtjes Klimatike përmes Bashkëpunimit

Projekti Climate Bridges forcon mbrojtjen e klimës në vargmalin Dinarides në Ballkanin Perëndimor duke krijuar një platformë rrjeti (Dinaric Climate Network – DCN) dhe duke zhvilluar strategji për zbutjen e klimës dhe koncepte zbatimi për rajonet pilot në Dinarike. Fletë informuese

Read More

Cult2Routes – Zhvillimi i Turizmit Kulturor duke Zbuluar Shtigje Malore dhe Destinacione Kulturore në Zonën Ndërkufitare

Cult2Routes implementohet në zonat turistike të bashkive Nestorio, Greqi dhe Tepelenë, Shqipëri. Qëllimi parësor i projektit është të zgjerojë produktin turistik të zonave tërheqëse duke përmirësuar objektet turistike dhe kulturore përmes restaurimit të monumenteve të kulturës dhe duke zhvilluar shtigje për ecje dhe shtigje kulturore me sinjalistikë të përshtatshme, panele informacioni dhe hartografi të përshtatshme […]

Read More

EbA – Ndërtimi i Qëndrueshmërisë Klimatike të Pyjeve përmes Përshtatjes së Bazuar në Ekosistem

Ndërtimi i qëndrueshmërisë klimatike të pyjeve përmes përshtatjes së bazuar në ekosistem (EbA) është një projekt afatshkurtër që synon të forcojë qëndrueshmërinë klimatike të pyjeve në Bashkinë e Elbasanit, duke përmirësuar rrjedhimisht mirëqënien e banorëve të zonës, si edhe duke bërë më të mundur përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike. Projekti përbëhet nga katër komponentë: 1) Zhvillimi […]

Read More

Deturel – Zhvillimi i Eko-turizmit në Rajonin e Lezhës

Ndërtimi i konceptit të turizmit, projektimi I një plani veprimi sezonal, zhvillimin ekologjik dhe turizmin e qëndrueshëm, dhe zbatimin e tij nëpërmjet bashkëpunimit të komunitetit dhe institucioneve vendore. Zhvillimi I standardeve të Shëndetit dhe Sigurisë për turizmin familjar (guesthouse), ashtu si dhe stacione ndërmjetësuese për turistët që vizitojnë zonën nëpërmjet duke përfshirë burimet vendore që […]

Read More

Festivali i Filmit Mjedisor të Shqipërisë – edicioni i 5-të

Ky edicion i pestë u organizua në Tiranë (në 10 vendodhje të ndryshme) , Vlorë dhe Shkodër (me mbështetjen e rrjeteve të Informimit të BE), Përmet (me mbështetjen e CESVI), Peshkopi (me mbështetjen e ALCDF), Korçë, dhe në Qendrat e Vizitorëve të Agjencive Rajonale për Zonat e Mbrojtura (RAPA) të Parkut Kombëtar Shebenik (Librazhd), Llogarasë […]

Read More

Zhvillimi i Kapaciteteve të Shqipërisë për një Angazhim Efektiv me Green Climate Fund

Qeveria e Shqipërisë po përpiqet të rrisë rezistencën klimatike të vendit. Objektivi i këtij granti ishte të ndihmonte vendin në identifikimin e aktiviteteve të ndryshimeve klimatike me prioritet të lartë financimi, duke mbështetur kështu Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Pikën Kombëtare Fokale në finalizimin e Programit të Vendit për angazhimin me GCF, si dhe […]

Read More