Shtigje Kulturore dhe Natyrore në Tepelenë

Në kuadër të projektit “Cult2Routes”, të financuar nga BE nëpërmjet programit Interreg-IPA CBC Greqi-Shqipëri, IKU ka krijuar 4 shtigje kulturore dhe natyrore që paraqiten më poshtë në formë harte. Shtigjet variojnë nga 1 deri në 5 km, janë të vështirësive mesatare, dhe paraqesin itinerare të ndryshme që theksojnë bukuritë natyrore dhe kulturore të Tepelenës.

December 14, 2022