Cult2Routes – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare

Qëllimi kryesor i projektit – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare (Cult2Routes) është përmirësimi i produktit turistik në zonat atraktive, duke përmirësuar infrastrukturën turistike dhe kulturore në bashkitë e Nestramit dhe Tepelenës, dhe duke zhvilluar shtigje malore dhe destinacione kulturore me sinjalistika të përshtatshme, panele informacioni dhe hartografi të përshtatshme me mjete elektronike. Një udhëzues i plotë për shtigjet e ngjitjeve në zonat malore do përgatitet në këtë projekt.

Lexo me teper

August 5, 2020