Deturel – Zhvillimi i Eko-turizmit në Rajonin e Lezhës

Ndërtimi i konceptit të turizmit, projektimi I një plani veprimi sezonal, zhvillimin ekologjik dhe turizmin e qëndrueshëm, dhe zbatimin e tij nëpërmjet bashkëpunimit të komunitetit dhe institucioneve vendore. Zhvillimi I standardeve të Shëndetit dhe Sigurisë për turizmin familjar (guesthouse), ashtu si dhe stacione ndërmjetësuese për turistët që vizitojnë zonën nëpërmjet duke përfshirë burimet vendore që sigurojnë një aktivitet gjithëpërfshirës dhe përfitues balance gjinore Përfshirja e zonave rurale të rajonit të Lezhës në ofertat turistike të tureve kombëtare dhe rajonale dhe marketimi I një destinacioni të ri turistik.

Lexo më shumë

April 27, 2022