Këndvështrimi alternativ i progresit mjedisor Negociatat e Shqipërisë në BE dhe Kapitulli 27

Raporti i opinionit të organizatave të shoqërisë civile për Kapitullin 27 -Mjedis.

Gupimi GREEN 27+ përbërë nga REC Albania, INCA, Qendra EDEN/ EDEN Centre dhe Urban Research Institute, të mbështetura nga 20 organizata të tjera mjedisore në vend, hartuan këtë raport i cili është i pari i këtij lloji në vendin tonë. Ky grupim beson fuqimisht në aftësitë dhe kapacitet e shoqërisë civile mjedisore shqiptare për të luajtur një rol të rëndësishëm dhe aktiv në procesin e negociatave ndërmjet Shqipërisë dhe BE-së.

Raporti u përgatit me ndihmën e Qeverisë Suedeze, përmes Agjencisë Suedeze të Mbrojtjes së Mjedisit, e cila mbështet punën e Republikës së Shqipërisë drejt një mjedisi më të mirë dhe zbatimin e përfitimeve mjedisore të BE-së për Kapitullin 27 me aftësitë dhe njohuritë suedeze për rregulloret e BE-së dhe zbatimin.

Lexo më tepër

April 27, 2021