Ndërgjegjësimi dhe Këshillimi ligjor për regjistrimin e pasurive në rrethin e Pogradecit

Qellimi kryesor i projektit synon qe te siguroje asistence ligjore dhe teknike per qytetaret ne menyre qe ata te ushtrojne te drejtat e tyre mbi pronat duke regjistruar pasurite, sigurimin e titujve te pronesises dhe perdorimin e tyre.

Lexo më shumë

March 11, 2017