Agjenda për Reformën e Decentralizimit të Qeverisjes Vendore

Fuqizimi i Grupit të Ekspertëve për Decentralizimin (GED), një instrument teknik i qeverisë shqiptare për të hartuar dhe implementuar strategjinë e decentralizimit

Lexo më shumë

February 1, 2022