Studimi i Privatizimit të Kompanive të Ujësjellësit në Shqipëri

Hartimi i transformimit afatgjate 5-vjecar të kompanive në ndërmarrje tregtare me mundësitë e veta, përmirëson menaxhimin, ristrukturon personelin e ndërmarrjes, përmirëson aftesitë institucionale, përmirëson performancën financiare, mirëmbajtjen dhe operimin.

Lexo më shumë

February 1, 2022