Deturel – Zhvillimi i Eko-turizmit në Rajonin e Lezhës

Ndërtimi i konceptit të turizmit, projektimi I një plani veprimi sezonal, zhvillimin ekologjik dhe turizmin e qëndrueshëm, dhe zbatimin e tij nëpërmjet bashkëpunimit të komunitetit dhe institucioneve vendore. Zhvillimi I standardeve të Shëndetit dhe Sigurisë për turizmin familjar (guesthouse), ashtu si dhe stacione ndërmjetësuese për turistët që vizitojnë zonën nëpërmjet duke përfshirë burimet vendore që […]

Read More

Festivali i Filmit Mjedisor të Shqipërisë – Edicioni i 5-të

Ky edicion i pestë u organizua në Tiranë (në 10 vendodhje të ndryshme) , Vlorë dhe Shkodër (me mbështetjen e rrjeteve të Informimit të BE), Përmet (me mbështetjen e CESVI), Peshkopi (me mbështetjen e ALCDF), Korçë, dhe në Qendrat e Vizitorëve të Agjencive Rajonale për Zonat e Mbrojtura (RAPA) të Parkut Kombëtar Shebenik (Librazhd), Llogarasë […]

Read More

Deturel – Zhvillimi i Eko-turizmit në Rajonin e Lezhës

Building a tourism concept, design an action plan for seasonal, ecological and sustainable tourism development and implement it in cooperation with local community and institutions. Development of health and safety standards for family tourism (Guesthouses), as well as intermediary stations for tourists that visit the area, through involving local resources and ensuring an active gender […]

Read More

Ta pastrojmë Shqipërinë!

Instituti Kërkimeve Urbane ka ofruar asistencë teknike dhe ka ndihmuar në lehtësimin e procesit të mobilizimit të komunitetit në kuadër të projektit “Ta pastrojmë Shqipërinë”.Përgjatë periudhës së zbatimit të projektit, mars – maj 2018, IKU është angazhuar në hartimin e planeve të punës si dhe kalendarëve të aktiviteteve për bashkitë Shkodër, Lezhë dhe Pukë, dakortësuar […]

Read More

Organizata e Marketingut në Prespë për Prodhimet e Zonës

Krijimi i një Organizate Marketingu (OM) për produktet e disa grupe prodhuesish të përzgjedhur në Parkun Kombëtar të Prespës në Shqipëri. Lexo më shumë

Read More

Për një qytet të pastër

https://www.facebook.com/starplustelevision/videos/1147437448732596/

Read More

Praktika më e Mirë e Riciklimit përmes Vullnetarizmit. EUROPA PËR QYTETARËT

Qëllimi i projektit ishte jo vetëm të prezantojë standardet e EU-së mbi riciklimin, por gjithashtu të vë theksin mbi rëndësinë që vullnetarizmi ka, si dhe gjithashtu rëndësinë që ai ka mbi menaxhimin e qëndrueshëm të riciklimit. Lexo më shumë

Read More

Shoqëri Civile Aktive në Menaxhimin e Shërbimeve Mjedisore

Promovimi i një rrjeti organizatash dhe aktiviteteve vendore për menaxhim më të mirë të shërbimeve mjedisore në Shqipëri Lexo më shumë

Read More

Vlerësimi i Përgatitjes dhe i Menaxhimit te Emergjencave Civile në Shqipëri

Nën perspektivën e Bankës Botërore mbi Menaxhimin e Fatkeqesive Natyrore në Europe, IKU ka përgatitur dhe dorezuar te Banka Botërore nje raport të detajuar mbi statusin ligjor, institucional dhe operacional të organizimit të Shqipërise për të përballuar dhe kaluar fatkeqesite natyrore. Lexo më shumë

Read More