Zhvillimi i Kapaciteteve të Shqipërisë për një Angazhim Efektiv me Green Climate Fund

Qeveria e Shqipërisë po përpiqet të rrisë rezistencën klimatike të vendit. Objektivi i këtij granti ishte të ndihmonte vendin në identifikimin e aktiviteteve të ndryshimeve klimatike me prioritet të lartë financimi, duke mbështetur kështu Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Pikën Kombëtare Fokale në finalizimin e Programit të Vendit për angazhimin me GCF, si dhe […]

Read More

MAPCULT – Kultivimi i Bimëve Medicinale dhe Aromatike si një Alternativë e Qëndrueshme ndaj Kanabisit në Përmet

Ky projekt përmirëson aksesin në zhvillimin socio-ekonomik dhe mbështet mundësi të reja punësimi në komunitetet e rrezikuara nga kultivimi dhe trafikimi i kanabisit, duke mbështetur kultivimin e bimëve aromatike mjekësore në zonën e Përmetit, si një alternativë e qëndrueshme ekonomikisht ndaj kultivimit të kanabisit. Fletë informuese

Read More

Projekti i Reduktimit te Korrupsionit nga Shoqëria Civile Shqiptare

Ky projekt ka filluar në janar 2002 , me bashkinë e Elbasanit për të parandaluar dhe zvogëluar mundësitë për korrupsion dhe të krijojë një sistem për të zbuluar dhe për të ndërmarrë veprime korigjuese mbi rastet e korrupsionit në këtë bashki. Lexo më shumë

Read More