Mohim i Përgjegjësisë

Kjo faqe interneti dhe informacioni i pasqyruar janë publikim i Institutit Urban të Kërkimeve (IKU).

I gjithë informacioni në këtë faqe interneti ofrohet vetëm për qëllime të përgjithshme informative dhe edukative dhe nuk është një zëvendësues i këshillave profesionale.

Përpara se të ndërmerrni ndonjë veprim bazuar në një informacion të tillë, ju inkurajojmë të konsultoheni me profesionistët e duhur. Çdo veprim që ndërmerrni mbi informacionin në faqen tonë të internetit është plotësisht në përgjegjësinë tuaj dhe ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje ose dëmtim në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit.

IKU respekton pronësinë intelektuale të të tjerëve dhe kërkon që përdoruesit e faqes sonë të bëjnë të njëjtën gjë.