ENVIRONMENTAL FILM
FESTIVAL ALBANIA 2017, RTSH

US scientists have calculated the total amount of plastic ever made and put the number at 8.3 billion tonnes. The 8.3 billion tonnes is as heavy as 25,000 Empire State Buildings in New York, or a billion elephants. More than 70% of the total production is now in waste streams, sent largely to landfill – […]

Read More

Këndvështrimi alternativ i progresit mjedisor Negociatat e Shqipërisë në BE dhe Kapitulli 27

Raporti i opinionit të organizatave të shoqërisë civile për Kapitullin 27 -Mjedis. Gupimi GREEN 27+ përbërë nga REC Albania, INCA, Qendra EDEN/ EDEN Centre dhe Urban Research Institute, të mbështetura nga 20 organizata të tjera mjedisore në vend, hartuan këtë raport i cili është i pari i këtij lloji në vendin tonë. Ky grupim beson […]

Read More

Albanian CSOs’ in the EU membership negotiation process

It is largely accepted and experienced that the Chapter 27 of the EU membership negotiations is among the most challenging ones, both on achieving standards of the environmental qualities and management and its financial burden. Water and waste management, nature and biodiversity protection and compliance to requirements for public information and participation into decision making […]

Read More

Cult2Routes – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare

Qëllimi kryesor i projektit – Zhvillimi i turizmit kulturor duke zbuluar shtigje malore dhe destinacione kulturore në zonën ndërkufitare (Cult2Routes) është përmirësimi i produktit turistik në zonat atraktive, duke përmirësuar infrastrukturën turistike dhe kulturore në bashkitë e Nestramit dhe Tepelenës, dhe duke zhvilluar shtigje malore dhe destinacione kulturore me sinjalistika të përshtatshme, panele informacioni dhe […]

Read More

Knowledge products in framework of Increasing the Capacities of Albania for an Effective Engagement with GCF

In the framework of the implementation of the project “DEVELOPING THE CAPACITIES OF ALBANIA FOR AN EFFECTIVE ENGAGEMENT WITH GCF”, Urban Research Institute has developed two knowledge products. Green Climate Fund Handbook for Albania Economic Incentives for SLM_draft

Read More

Telephone based Survey – Level of inclusion of people with disabilities on the civil protection and disaster risk reduction process

In the framework of 4PLUS project “Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All”, Urban Research Institute (URI) has conducted a Telephone based Survey’, from September to December 2019, to assess the level of inclusion of PWDs on the civil protection and disaster risk reduction processes in the regions (Korça, Vlora, Berat […]

Read More

Integrimi i Shqipërisë ne BE dhe roli i Shoqërisë Civile

Znj. Zana Vokopola, e ftuar ne emisionin Ilva Now per te folur per integrimin e Shqiperise ne BE dhe rolin e shoqerise civile ne kete proces.

Read More

Developing the capacities of Albania for an effective engagement with the Green Climate Fund

What is GCF The Green Climate Fund (GCF) is a new global fund created by the countries, parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), to support the efforts of developing countries to respond to the challenge of climate change. GCF seeks to promote a paradigm shift to low-emission and climate-resilient development, […]

Read More

Fuqizimi i kontributit të sektorit të shoqërisë civile në negociatat për anëtarësimin në BE për Kapitullin 27

Rrugëtimi i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian ka qenë dhe mbetet i gjatë në kohë dhe përpjekje. Ai ka filluar me aplikimin për anëtarësimin në BE në 28 Prill 2009. Dialogu i vazhdueshëm politik dhe ekonomik midis BE-së dhe Shqipërisë ka vazhduar përmes strukturave përkatëse në bazë të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit e cila u […]

Read More