Emisioni URA 22.04.2020 i ftuar Z. Edlir Vokopola

Ne emisionin URA ka qene i ftuar Z. Edlir Vokopola, drejtor i Zhvillimit dhe Programimit prane Institutit te Kerkimeve Urbane per te folur per ceshtjet te lidhur me mjedisin.

Read More

Asistencë teknike për sistemin e menaxhimit të integruar të mbetjeve të ngurta për dy bashki të përzgjedhura të Shqipërisë

Ky projekt pason asistencën e më mëparshme ofruar në kuadër të programeve CARDS dhe IPA në mbështetje të sektorit të mjedisit dhe ndryshimit të klimës në Shqipëri.Në një takim të Komitetit Drejtues të projektit më 31 korrik 2019, dhe mbi bazën e një rishikimi të kujdesshëm të rezultateve të arritura deri më sot dhe ndikimeve […]

Read More

MATRICA E KOMPETENCAVE E VETËQEVERISJES VENDORE

Reforma më e fundit e decentralizimit në vend ka filluar me ligjin 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” si dhe me ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; dhe vazhdon më tej me analizën e ligjeve sektoriale në mënyrë që të ndihmojë në harmonizimin e shpërndarjes së autoritetit në të dy nivelet qeverisëse për secilën fushë të […]

Read More

Environmental protection through energy Efficiency public Lighting In Dhoksat village – EYELID

This project will influence addressing the problem by achieving specific objectives through physical observation and a lightweight platform to use. The activities will be delivered by Urban Research Institute in collaboration with the contractor that will be contracted for the installation of the lighting units and the extension of the power supply network

Read More

4PLUS

Dokumenti i BE-së “Përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike në Evropë” thekson rritjen e rrezikut të dëmtimit të njerëzve, infrastrukturës dhe mjedisit për shkak të ndryshimit të klimës, dhe tërheqin vëmendjen për nevojën për veprim paraprak dhe reagim në politika e shteteve anëtare. Kliko për më shumë informacion

Read More

PROMOVIMI I PARANDALIMIT TË MBETJEVE DHE RICIKLIMI NË ZONËN NDERKUFITARE – LESS WASTE II

Menaxhimi i duhur i Mbeturinave mbetet një çështje në zonën CB-GR-AL. Janë bërë shumë hapa drejt një Menaxhimi të Integruar të Mbetjeve, por ende ka shumë nevojë për të bërë. Sipas raportit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit me emrin “Menaxhimi i Mbeturinave Komunale”, në Shqipëri kërkohet urgjentisht ngritja e një sistemi të veçantë të grumbullimit […]

Read More

Final Coference

“Enhancement of environmental services delivery through “Trained Observers Raters” – Best practices in 6 municipalities in Albania”.

Read More