Climate Bridges – Forcimi i Mbrojtjes Klimatike përmes Bashkëpunimit

Projekti Climate Bridges forcon mbrojtjen e klimës në vargmalin Dinarides në Ballkanin Perëndimor duke krijuar një platformë rrjeti (Dinaric Climate Network – DCN) dhe duke zhvilluar strategji për zbutjen e klimës dhe koncepte zbatimi për rajonet pilot në Dinarike.

Fletë informuese

May 25, 2022