Krijimi i kapaciteteve në pushtetin lokal për zbatimin e ligjit për huamarrjen dhe administrimin e taksave lokale

Ky projekt konsistoi në organizimin e seminareve 2 ditore për ‘Krijimin e kapaciteteve në pushtetin lokal për zbatimin e ligjit të huamarrjes dhe administrimin e taksave vendore” nga Instituti i Kerkimeve Urbane (URI) në bashkepunim me Institutin për Demokraci Lokale dhe Rajonale (IDLR). Realizimi i seminarit u financua nga Fondacioni i Shoqerise se Hapur për Shqiperinë (Fondacioni Soros).

Lexo më shumë

March 11, 2017