arTVision: Rritja e komunikimit ndër-kulturor ndërmjet vendeve të Adriatikut

Objektiva e këtij projekti është të rris komunikimin ndërkulturor midis popullsisë në zonën e Adriatikut. Së bashku, cilësia dhe sasia e shkëmbimeve kulturore midis Italisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë duhet të përmirësohen në kontekstin e integrimit Evropian. arTVision lidh forcat artistike në rajon dhe promovon krijimet inovative duke kapur artin bashkëkohor siç ndodh. Një grup prej 100 artistëve të rinj do të angazhohen në produktin televiziv dhe video narrative që përshkruan proceset kreative në artin vizual, kinema, arkitekturë, dizajn dhe teatër. Një shtesë prej 3000 studentësh arti pritet të jenë të përfshirë në shkëmbime dhe dialogje me artistët dhe audiencën rreth Adriatikut.

Lexo më shumë

March 11, 2017