Fondi i Investimit Vendor për Bashkitë e Kosovës (KMLIF)

Konsulenti i IKU-t hartoi module dhe ofroi trajnime mbi menaxhimin e ciklit të projekteve për njësitë vendore të sapongritura në Kosovë.

Lexo më shumë

March 11, 2017