Zhvillimi i Kapaciteteve të Shqipërisë për një Angazhim Efektiv me Green Climate Fund

Qeveria e Shqipërisë po përpiqet të rrisë rezistencën klimatike të vendit. Objektivi i këtij granti ishte të ndihmonte vendin në identifikimin e aktiviteteve të ndryshimeve klimatike me prioritet të lartë financimi, duke mbështetur kështu Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Pikën Kombëtare Fokale në finalizimin e Programit të Vendit për angazhimin me GCF, si dhe duke ofruar udhëzime dhe mbështetje në fushat prioritare strategjike për angazhimin me GCF.

Fletë informuese

June 8, 2020