Ngritja e Kapaciteteve për Zhvillimin e Turizmit të Qëndrueshëm, Qarku Korçë

Objektivi operativ është ndërtimi i kapacitetit për të arritur qëllimet e mëposhtme: – Promovimi i turizmit të qëndrrueshëm, rankimi I barabartë I qëllimeve ekologjike, sociale dhe ekonomike dhe përcaktimi I mënyrave të reja për të integruar mbrojtjen e mjedisit. – Të promovojë zhvillim të qëndrueshëm të ndërmarrjeve të mesme në sektorin e turizmit. – Promovimi i ndërgjegjësimit të aktorëve që operojnë në zbatimin e standardeve ndërkombtare mjedisore në sektorin e turizmit në Shqipëri. – Mbështetja e aksesit të informacionit mbi çështjet e turizmit.

Lexo më shumë

March 11, 2017