Nxitja e prodhimit artizanal, kulturës dhe ekoturizmit

Me synimin për të nxjerrë në pah prodhimtarinë artizanale, kulturën dhe turizmin ekologjik, HAMLET është një nismë që synon të rrisë atraktivitetin e pasurive natyrore dhe kulturore për të përmirësuar një zhvillim ekonomik tërheqës dhe të qëndrueshëm.

HAMLET trajton valorizimin e qendrave historike, fshatrave dhe qyteteve të vogla dhe përfshin zonat e përzgjedhura në qarqet turistike si dhe synon të rrisë bashkëpunimin dhe rrjetëzimin ndërmjet tre vendeve të Mesdheut, duke punuar drejt identifikimit të veçorive në zonën e Adriatikut.

Lexo më shumë

ToR HAMLET PM

March 11, 2017