Reforma administrative dhe territoriale dhe menaxhimi i mbetjeve: Auditimi i shërbimit në Bashkinë Shkodër

January 28, 2022