Sukseset e Qeverisjes Vendore në Shqipëri – Vizita Studimore brënda vendit

Qëllimi i projektit ishte të ekspozonte eksperiencat e suksesshme për 14 bashkitë pjesmarrese në këtë projekt.

Lexo më shumë

March 11, 2017