Mbështetja e Bashkisë Kukës në hartimin e Paketës Fiskale, Buxhetit vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm

Qëllimi i këtij projekti është forcimi i kapaciteteve të Bashkisë Kukës në menaxhimin e financave publike, në vijim të mbështetjes edhe në procesin e hartimit të planit strategjik.

Lexo më shumë

March 11, 2017