Udhëzues për Menaxhim Asetesh në nivel lokal

Ky projekt është në kuadër të përmirësimit të qeverisjes vendore në drejtim të menaxhimit të aseteve që është pjesë e rëndësishme e qeverisjes së mirë vendore. Njësitë LG kanë filluar të zhvillojnë përvojën e tyre në menaxhimin e aseteve. Ky projekt ndihmoi bashkinë e Korçës në zhvillimin e një PPP për zhvillimin e tokës dhe strehimin social.

This image has an empty alt attribute; its file name is Screenshot-2022-02-01-at-12.04.40-PM-802x1024.png
March 11, 2017