Mbështetje për Bashkëpunimin Ndërvendor dhe Organizimi i Shërbimit të Menaxhimit të Mbetjeve në Lezhë dhe Shëngjin

March 11, 2017