Forcimi i Rolit të Shoqërisë Civile në Promovimin e Vlerave të Mirëqeverisjes në Luftën Kundër Korrupsionit në Sistemin dhe Strukturën e Qeverisjes Vendore

Ky projekt u fokusua në ngritjen e kapaciteteve të Organizatave të Shoqërisë Civile (OSHC) në 5 qytete (Kamëz, Shijak, Çorovodë, Përmet dhe Laç) për të ndërmarrë një rol aktiv në promovimin e vlerave të mirëqeverisjes në nivel vendor, dhe në inkurajimin e OSHC-ve për të monitoruar aktivitetet e qeverisjes vendore, me qëllim zhdukjen e korrupsionit nëpërmjet proceseve transparente dhe rritjes së influencës në administratën publike.

Fletë informuese

March 11, 2017