Indeksi i Transparencës për Buxhetin 2008 dhe 2009

International Budget Partnership bashkëpunon me shoqërinë civile në gjithë botën për të përdorur analizën e buxhetit dhe advokimin si një mjet për të zhvilluar qeverisjen dhe për të ulur varfërinë. IKU merr pjesë dy herë si partneri për Shqipërinë në Pyetësorin e Transparencës së Buxhetit 2008 dhe 2009 si një nga organizatat civile partnere nga 85 vendet pjesëmarrëse në studim

Lexo më shumë

March 11, 2017