Ndërgjegjësimi dhe Këshillimi ligjor për Regjistrimin e Pasurive në Rrethin e Pogradecit

Qellimi kryesor i projektit synon qe te siguroje asistence ligjore dhe teknike per qytetaret ne menyre qe ata te ushtrojne te drejtat e tyre mbi pronat duke regjistruar pasurite, sigurimin e titujve te pronesises dhe perdorimin e tyre.

Lexo më shumë

September 11, 2015