Laab Shesh (Sheshi i Lojërave) – Krijimi i hapësirave të përbashkëta organike

Tandem është një program ndërkombëtar të shkëmbimit për menaxherët kulturore. Që nga fillimi i tij në vitin 2011, Tandem ka mbështetur bashkëpunime afatgjata, zhvillimin e njohurive dhe mundësitë e rrjeteve për më shumë se 250 menaxherët kulturore nga mbi 130 qytete në 35 vende të Evropës. Tandem Shaml mbështet bashkëpunime eksperimentale përmes ndryshimeve kulturore nga vendet arabe dhe nga Europa. Për raundin e 4-t, Tandem Shaml iu ofron 16 organizatave kulturore, 8 nga Evropa dhe 8 nga vendet arabe, mundësi unike për të krijuar lidhje të bashkëpunimit ndërkufitar. Ky shkëmbim dhe zhvillim i njohurive i njeh menaxheret kulturorë me shumë disiplina të ndryshme për të fituar aftësi të nevojshme për angazhimin në partneritete afatgjata. Pjesëmarrësit fitojnë përvojë praktike duke bashkëpunuar në fusha të ndryshme në të dy rajonet.

Lexo më shumë

March 11, 2013