Mbrojtje Rajonale e Mjedisit, Veprim dhe Kohezion në Ballkanin Perëndimor (REA)

Projekti “Mbrojtje Rajonale e Mjedisit, Veprim dhe Kohezion në Ballkanin Perëndimor” (REA) është nismë rajonale, që zbatohet në 6 vende të Ballkanit Perëndimor (Shqipëri ku IKU është dhe Partneri Kombëtar, Mal i Zi, Serbi, Maqedoni, Kosovë dhe Bonja &Hercegovina), me qëllim ndërgjegjësimin e vendimmarrësve dhe grupet e interesit, që çështjet e mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të shihen si prioritete në axhendën kombëtare.

Lexo më shumë

March 11, 2017