Planifikimi i Investimeve Kapitale në Bashkinë e Pogradecit

Ky projekt është i fokusuar në përmirësimin e qeverisje vendore në drejtim të rritjes së cilësisë së shërbimeve si dhe rritjes së mirëqenies së qytetarëve duke përzgjedhur investimet prioritare në infrastrukturë që do të ndikojnë dhe në zhvillimin e turizmit në Bashkinë e Pogradecit.

Fletë informuese

July 11, 2009