Planifikimi Urban me Pjesëmarrje

Instituti i Kërkimeve Urbane është kontraktuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri për të zbatuar projektin “Planifikimi Urban me Pjesemarrje”. Pas përzgjedhjes së qeverisë vendore që do të përfshihej në këtë projekt, që është Kavaja, IKU ka filluar me zbatimin e projektit.

Lexo më shumë

March 11, 2017