Programi i Zonës Funksionale Malësi e Madhe

Qëllimi i PZF është të ndihmojë administratën e tanishme të njësive vendore që përfshihen nën zonën funksionale Malësi e Madhe, të hartojë një koncept zhvillimi strategjik të përbashkët të të gjithë zonës. Ky dokument do të jetë i vlefshëm për qeverinë e ardhshme vendore dhe në shërbim të përmirësimit të standardit të jetës së banorëve.

Lexo më shumë

March 11, 2017